Menü
Your Cart

Poli Etilen Glikol (PEG)

Poli Etilen Glikol (PEG)

Kimyasal Formülü: H- (OCH2CH2)nOH

CAS No: 25322-68-3

230 kg sac varillerde bulunmaktadır.

Etilen Oksit ile suyun, Mono Etilen Glikol'ün veya Di Etilen Glikol'ün polimerizasyonu neticesinde elde edilir.

Poli Etilen Glikol (PEG), aynı zamanda "poli oksietilen" veya "poli etilen oksit" olarak da bilinen, suda çözünebilen ve zehirli olmayan bir sentetik polieterdir.

Genellikle moleküler ağırlığı 100.000'den düşük olanlar Poli Etilen Glikol (PEG) olarak, bunun üzerindekiler ise "poli etilen oksit" olarak adlandırılırlar.

Düşük moleküler ağırlıklı Poli Etilen Glikol çeşitleri (moleküler ağırlığı 1000'den düşük olanlar) renksiz ve sıvı haldedirler. Yüksek moleküler ağırlıklı olanlar ise beyaz renkte ve katı halde bulunurlar. Moleküler ağırlıkları yükseldikçe suda çözünebilme oranları azalmaktadır.

Poli Etilen Glikol (PEG)

  • Poli Etilen Glikol 400 (PEG 400)
  • Poli Etilen Glikol 600 (PEG 600)
  • Poli Etilen Glikol 1500 (PEG 1500)
  • Poli Etilen Glikol 4000 (PEG 4000)
  • Poli Etilen Glikol 6000 (PEG 6000)

Sıvı halde olan Poli Etilen Glikol (PEG) çeşitleri 220 litrelik varillerde bulunmaktadır.

Katı halde olan Poli Etilen Glikol (PEG) çeşitleri 25 kg.lık torbalarda bulunmaktadır.

Üretim tarihlerinden itibaren 2 yıl süreyle tazeliklerini, kullanılabilirliklerini korurlar. İlaç sınıfı olanlar için bu süre 1 yıldır.